Hakkımızda

Çok yakında yayın hayatındayız.

      Semiyun; 2010 yılında kurulmuş olup ilk yıllarında eski yayın politikası olan sosyal medya ve teknoloji ağırlıklı içerikleri ile 2014 yılı sonuna dek 11 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşmış, ödüllü, yerel ve küresel şirketlerle işbirliği içinde çalışan, alanında sektörün önemli bir kaynağı haline gelmişti. Edinilecek her bilginin ve üretilecek her yenilikçi fikrin akademiye ve ülkemizin hak ettiği aydınlık geleceğe ulaşmasına katkı sağlayacağı inancıyla 2015 yılı itibariyle yayın politikası ve ekibi tamamen yenilenerek bir düşünce kuruluşu olarak tekrar hizmete sunulmuştur.

Semiyun; insanın yalnızca ve yalnızca insan olduğu için sahip olduğu haklarının toplumsal bilince ulaşmasını sağlamak, adil, refah, maddi ve manevi derinleşmiş bir yapı oluşturabilmek, sürdürülebilir büyüme ve ekonomik kalkınma adına; üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yürüterek, geneldeki ve yereldeki sorunların çözümüne katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Yöntemimiz ise ilgili alanlardaki çalışmalarla elde edilen verileri ve stratejik fikirleri akademik çevreler, medya, iş dünyası ve kamuoyu ile gerektiğinde de icrai yeteneğe haiz kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşıp farkındalık yaratarak çözüm önerisi sunmaktır.

20.yy’dan itibaren insanlık tarihi Bilgi Çağı’na kapı açmıştır. Bilgiye sahip olan ve bunu faideli biçimde kullanmakta yarış içinde olanlar her halde iktisadi ve siyasi bilgisi yüksek ve güçlü bir toplum yaratma hevesinde olmuşlardır. İktisadi, sosyal, siyasi bilgi ve teknolojiyi yerinde kullanabilme yetisi bizatihi teknolojiye sahip olabilmek kadar önem arz eder. Türkiye’nin dinamik yapısı bu yeni bilgi tasavvurunun gelişimini ve uygulanmasını mecbur kılmıştır. Semiyun bu bağlamda ABD, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu, Asya, Pasifikler, Kafkas bölgeleri tarihini araştırıp siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerini takip ederek objektif ve partiler üstü bir yaklaşım ile akademik etikten ve kaliteden ödün vermeden hareket ederek toplumsal fayda adına kilit bir rol üstlenmiştir.

Hukukun üstünlüğüne inanmış ve muhakeme yeteneği güçlü bir toplum oluşturmak şiarımızdır.